De volgende stap is minder restafval

De volgende stap is minder restafval

Breugel en Son zijn met een introductie gekomen van omgekeerd inzamelen om een stap dichterbij het streven naar 5 procent restafval in 2020. Met omgekeerd wordt er bedoeld dat het restafval moet worden weggebracht naar ondergrondse containers en de papiercontainer moet worden geïntroduceerd.

 

Om het omgekeerd inzamelen en de introductie van de papiercontainer te kunnen voor bereiden en te realiseren heeft het college de raad om een krediet gevraagd. Er worden bij 443 huishoudens in ’t Zand op basis van het principe omgekeerd inzamelen ingezameld. Er wordt gebruik gemaakt van wegende ondergrondse containers bij het inzamelen van de restafval. Het college vraagt aan de raad een krediet van 465.000 euro om een ondergrondse container aan te schaffen. Als je restcontainer gebruikt als papiercontainer wordt er geld bespaard en hoef je papier niet los op straat te zetten. De invoering moet als het goed is vanaf 1 januari 2017 ingaan.

 

Omgekeerd inzamelen in praktijk

Son en Breugel houdt de hoofdlijnen van omgekeerd inzamelen dit in:

 • De restafval wordt in de bebouwde kom verzameld met ondergrondse containers:
 • Een hoogbouw geen wegende ondergrondse containers. Ze willen de bestaande ondergrondse container laten bestaan, zonder weegunit.
 • Ze willen laagbouw wegende ondergrondse containers
 • De loopafstand naar de ondergrondse container mag maximaal 200 meter zijn. Er kunnen wel besproken worden over de uitzonderingen.
 • In het buitengebied wordt restafval ingezameld met minicontainers. Dit gebeurd 1 keer in de vier weken.
 • Er wordt 1 keer per week in heel Breugel en Son oud papier en karton ingezameld met minicontainers:
 • Met de huidige grijze minicontainer binnen de bebouwde kom
 • Met de nieuwe minicontainer die een blauwe deksel heeft buiten de bebouwde kom.
 • GFT worden ingezameld op basis van de huidige frequentie, dat is gemiddeld 48 keer per jaar
 • PMD worden wekelijks ingezameld in transparante zakken gemaakt met gerecycled kunststof

Voorgeschiedenis

Son en Breugel zijn een van de ondertekenaar en van de initiatiefnemers van het Afvalmanifest die als doel hebben om nog maar 5 procent restafval te hebben in 2010. Het doel is om zo van 115 kg naar 70 kg te gaan per inwoner aan restafval, net zoals in het plaats ’t Zand. Eind 2015 is de commissie GZ over het besluit geïnformeerd om het in te voeren.

 

Doelgroepen en communicatie

Om de uitvoeringsmaatregelen uit te werken moet je eerst voorbereiding treffen. De gemeente gaat dit doen door groepen erbij te betrekken zoals de ouderverenigingen, gehandicaptenorganisaties en seniorenraad. De gemeente start met een uitgebreide communicatiecampagne als het definitief is wanneer de invoeringsdatum is en als het duidelijk is welke consequenties het heeft.

Chauffeurs LOI Service maken weg onveilig

Chauffeurs LOI Service maken weg onveilig

Je denkt tijdens je vakantie om goedkoop en veilig te kunnen parkeren bij Movepark op het terrein van LOI service, maar op hoe hun met jou auto omgaan blijkt achteraf niet zo veilig en goedkoop te zijn.

Je hebt diverse mogelijkheden om op het vliegveld te komen als je vliegt via Eindhoven Airport. Een manier die vaak wordt gebruik is het lang parkeren waarbij commerciële bedrijven jouw auto veilig stellen op een parkeerplaats. Movepark een parkeerbedrijf die een kantoor heeft tegenover de terimal van Eindhoven Airport, speelt daarbij een grote rol.

 

Movepark neemt diensten af van servicebedrijf LOI service, waarbij de auto’s geparkeerd mogen staan op de Hoffenweg 232 en een kleine servicebeurt krijgen van het bedrijf. Het bedrijf wordt bestempeld als parkeerdienst door gemeente, omdat het een doorn in het oog is voor de gemeente. Maar meerdere bedrijven zijn niet blij met Movepark.

 

Er zijn bedrijven op de Hoffenweg die klagen over de chauffeurs die het bedrijventerrein onveilig maken. Zo zeggen zij dat er te hard word gereden over de Hoffenweg. Er wordt wel vaak hard gereden, maar te hard rijden door auto’s die afkomstig zijn van het parkeerterrein van LOI service is wel een ding. Maar voor de ondernemers is dit niet nieuw, want toen de Movepark deelmaakte van de Hoffenweg gebeurde dit ook al. Volgens Movepark moeten zij dit maar gaan bewijzen.

 

De nieuws van Son en Breugel zijn zich gaan verdiepen over de klachten van LOI service. Als je voor het eerst kijk zie je dat het een bewaakte parkeerplaats is waar een kleine servicebeurt wordt gegevens voordat zij de auto terugbrengen naar Movepark. Er zijn ondernemers die profiteren van het bedrijf, zij kopen brandstoffen en vloeistoffen in.

 

Er was drama met het terug brengen van de auto’s. Son en Breugel hebben met een speciale camera vastgelegd hoe zij de auto’s misbruiken. Er worden met snelheden van 70 tot 90 kilometer per uur gereden op de Hoffenweg, terwijl daar maar 50 kilometer per uur wordt toegestaan. Maar het kan nog harder, op de randweg waar je 80 mag rijden werd en 130 kilometer per uur gereden. De chauffeurs van LOI service waren zo verdwenen aan de horizon met nog veel hogere snelheden. Zij deden ook bijvoorbeeld bellen achter het stuur zonder carkit, rechts inhalen en bumperkleven. Dit deden zij in auto’s van mensen die vertrouwen in het bedrijf hebben.

 

Movepark laat weten dat zij niet wisten van de klachten en hoe er gereden werden. Zij hebben de bevindingen besproken met Son en Breugel en zij hebben nu afspreken gemaakt met LOI Service. Dit zegt LOI Service: ‘’ “Onze medewerkers zijn allen mondeling en schriftelijk geïnstrueerd omtrent de voorschriften ten aanzien van rijgedrag. Hierbij gelden de verkeersvoorschriften als uitgangspunt. De interne sancties die wij hanteren, zijn niet mals”.

 

De chauffeurs die willen werken bij LOI service moeten weten waar zij aan beginnen. “Bij overtreding van de regels kunnen medewerkers hun baan verliezen. Dit hebben wij bewust opgenomen in onze contracten. Wij doen dit natuurlijk omdat we willen dat onze medewerkers zich correct gedragen en willen we geen overlast veroorzaken.

 

Het is moeilijk of te zien en te bepalen of elke chauffeur zich aan de verkeersregel te houden. Zo maken de chauffeur het LOI Service moeilijk. LOI Service zegt dat niet elke chauffeur van hun zo rijdt met de auto’s van hun klanten. Zij hebben ook tevreden mensen die vaker terug komen.

 

Maar het komt niet alleen door de chauffeurs van LOI service. Op de Hoffenweg wordt altijd te hard gereden. Polities houden bijna geen controle blijkt na het navragen bij Controles Breugel en Son. Er is maar één keer gecontroleerd geweest dit jaar.

In de Ruimte geen afval

De sterrenschool de Ruimte kijkt heel anders naar afval. Een week terug hebben kinderen van groep 6,7 en 8 van de basisschool De Ruimte hun eigen afval gesorteerd in de Afvalchallange.

 

De kinderen hebben een week lang afval opgespaard en na die week werd er samen met de kinderen naar het afval gekeken.

 

Toen de kinderen alles hadden gesorteerd lag er een hoop drankenpakjes, wat GFT, een hoop plastic en een kleine emmer restafval. Wethouder Robert Visser 2 heeft nieuwe afvalcontainers uitgereikt aan de Ruimte om de kinderen te stimuleren om meer afval te gaan scheiden. De bedoeling is dat de kinderen zien wat er met afval wordt gemaakt, dus de containers zijn gemaakt van 100 gerecycled plastic. De bedoeling voor nu is om de afvalberg te verkleinen, dus over een week gaan de kinderen met hun leerkrachten nog een keer kijken of het gelukt is.

 

Dit project heeft als doel dat de hele samenleving dit ook gaat uitvoeren. Sinds dit jaar doet de basisschool de Ruimte het project afval erbij in het programma.

 

Er zijn 10 gemeenten in Nederland die meedoen met de afvalpilot op de basisschool. Dit komt voor uit het nationale VANGprogramma. De gemeente Son en Breugel is één van de eerste die getekend hebben van het bestuursakkoord VANG en vanaf 2012 zijn zij een stukje verder gegaan vergelijken met de landelijke doelstelling. De landelijke doelstelling zit op 100 kg per persoon in 2020, maar Son en Breugel willen naar 35 kg per persoon in 2020. Er zijn een paar inwoners, ongeveer 40 procent van de wijk ’t Zand die nu 35 kg halen en zij willen laten zien dat het dus wel kan.

 

De afbeelding die gekozen is is de afbeeld van de prijswinnende afvalcampagne, Scheiden, zo doe je dat! Met Studio2010 uit Waalre is deze campagne tot stand gekomen. De afvalcontainer is van ESE afkomstig, de minicontainerleverancier is van inzamelcontainers en ze zijn gemaakt van 100 procent gerecycled plastic.

Samenwerking van Son en Breugel met Neunen

Er wordt vaak overlegd over de samenwerking tussen Son en Breugel en Nuenen, omdat zij al lang samen werken. Zij spreken over om nog langer te gaan samenwerken. Zij spreken ook tegen de achtergrond van de discussie over de bestuurlijke toekomst tussen deze gemeenten.

In de gesprekken tussen de gemeenten wordt er een fusie als een realistische optie gezien. De colleges van Son en Breugel en Neuen hebben opdracht gegeven voor een ambtelijke verkenning naar de gevolgen van een misschien fusie. Hier gaat het om de gevolgen voor bedrijven, verenigingen en inwoners. Ook gaat het om een verkenning op bestuurlijk, ambtelijk en politiek vlak. De financiële gevolgen zijn in beeld uitgebreid door een extern bureau.

Van de beide gemeenten hebben de colleges van burgemeester en wethouders de verkenning al besproken en vastgesteld. Zij vinden nu dat het belangrijk is om de verkennis aan hun raden voor te leggen, zodat zij een bijdrage krijgen aan de discussies over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Potret van Son en Breugel

son-en-breugel

Son en Breugel

In de provincie Noord-Brabant ligt de gemeente en woonplaats Son en Breugel. Dit ligt in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Son en Breugel zijn kerkdorpen in de gemeente, die liggen op korte afstand tegenover elkaar aan de Dommel. De gemeente heeft 16.414 inwoners en de oppervlakte is 26,67 km². Hiervan is 0,28 km² water. De gemeente doet mee aan het kaderwetgebied SRE.

 

Geschiedenis

Er is niet zo veel bekend over de geschiedenis van Son en Breugel. Wel zijn er archeologische vondsten gevonden en die wijzen erop dat in de Nieuwe Steentijd dat is 5300 tot 2300 voor christus mensen leefde of dat er mensen kwamen. De eerste ontwikkelingen waren in de 12e en 14e eeuw. De tempo van de ontwikkeling ging hetzelfde. Son en Breugel waren in de 15e eeuw even groot. Son had die tijd 141 huizen en Breugel had 153 huizen. Door de 80-jarige oorlog hadden Son en Breugel het zwaar. Toen in 1648 de oorlog stopte, had Son nog maar 60 huizen en Breugel had er 80. Er woonden daar nog maar ongeveer 600-700 mensen. Door de plunderingen en het geweld van de oorlogvoerende legers kon Breugel heel moeilijk herstellen, maar uiteindelijk kwam er toch wat herstel opgang. Son en Breugel word in 1810 door Napoleon samengevoegd tot één gemeente met één wapen. Tot de 20e eeuw waren er ongeveer 1500 inwoners. Het was in de 19e eeuw vooral een agrarische gemeente. De weinige grote boeren maakte een dienst uit. Dit betekende dat zij onderling gingen trouwen en gingen elkaar posten bezorgen in de gemeenteraad als raadslid, wethouder of burgemeester. In de 19e eeuw kende Son en Breugek geen opkomst van de industrie, maar de andere dorpen in Brabant wel. Pas in 1910 kwam er een bevolkingsgroei. Dit was de tijd van de ontginning van de Sonse Heide, hierdoor kwamen er mensen van buiten hier naartoe. Die tijd daalde ook het sterftecijfer. In minder dan 30 jaar is de bevolking verdubbeld. In 1910 waren er 1597 inwoners en in 1940 waren er 3538 inwoners. Dit kwam vooral door de burgemeester Antoon van de Ven. Hij had ervoor gezorgd dat de Stoomzuivelfabriek Sint-Petrus en de destructor van de NCB in Son kwam

 

Op 17 september 1944, dat is het einde van de Tweede Wereldoorlog was er in het noordwesten van Son luchtlandingen. Dit was een onderdeel van Operatie Market Garden. De parachutisten wouden de Sonsebrug over het Wilheminakanaal veroveren. De Duitse bezetters gingen deze opblazen. Hierdoor liep er vertraging op van de opmars van grondstrijdkrachten naar het hoofddoel, de Rijnbrug in Arnhem. Rond Son werd er in een paar dagen heel erg gevochten. Door bijvoorbeeld de soldaten Joe Mann, Robert Cole en Hendrik Veeneman. Bij de Wolfswinkel in het noorden van Son is er een paar jaar een militaire begraafplaats geweest.

In 1960 was de gemeente een boerendorp maar ontwikkelde zich tot een forensengemeente. De bevolking bleef stijgen die tijd. De 15.000e inwoner werd op 16 augustus 2002 geboren. Er werd de snelweg A50 vanaf 11 september 2003 aangelegd. Hierdoor hoefde het verkeer niet meer door het centrum van Son te rijden, maar op de provinciale weg. Hierdoor staan er ook geen files meer op de brug.

Het verkeer in het centrum van Son heeft niets met de geschiedenis te maken. Son en Breugel hebben wel heel lang op een kruispunt van doorgaande wegen gezeten. In 2013 is er een nieuwe brug aangelegd die de dorpen verbindt met de Dommel. Dit is de doorgang geweest tussen oirschot, ’s-Hertogenbosch en de Peel. Dit zijn wel gevolgen van de geschiedenis. De legers gebruikte deze dommel net zo goed als de kooplieden.

 

Economie

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in Son en in Breugel nieuwbouwwijken gebouwd. Hiervoor was het een agrarische bevolking. Hierdoor is het een randgemeente van Eindhoven. Een voorbeeld is de Gentiaan die in het noorden van Son ligt.

Son kent veel industrie. Het belangrijkste is het destructiebedrijf van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. Dit heet tegenwoordig Rendac. Slachtafval en kadavers worden hier verwerkt tot veevoer en champignonaarde. Vroeger stonk dit heel erg, omdat de stinksloot of stinkloop naar de Dommel voerde. Nu zijn er biofilters en een grote waterzuiveringsinstallatie aangelegd, waardoor er geen stank meer is.

 

Een groot bedrijventerrein die Ekkersrijt heet, ligt tussen het Wilheminakaneel en de noordelijke randweg van Eindhoven. Er ligt hier onder andere ht beursgenoteerde bedrijf Neways Electronic. Zij ontwerpen, produceren en doen de bijbehorende dienstverlening van prodessionele elektronische schakelingen.

 

Ver is ook het Science Park Eindhoven van groot belang. Dit ligt in Son en maakt deel uit van Ekkersrijt. Bedrijven die van groot kwaliteit technologische producten leveren zitten hier. Maar ook ondernemingen in de ICT- en telecommunicatiesectoren.

 

Kernen

Van de gemeente zijn de kernen Son en Breugel. In son ligt de gemeentehuis. Vanaf 2008 werd het geplist in Son en in Breugel. Deze twee woonplaatsen worden gescheiden door de Dommel. In 2011 op 26 juli heft het college van burgemeester en wethouders om het weer naar één woonplaats te maken.

 

Zetelverdeling gemeenteraad

De gemeenteraad in de woonplaats Son en Breugel heeft 17 zetels.

 

Wie zijn er geboren in Son en Breugel?

 • Heymericus de Campo – 1395 tot 1460 – filosoof en theoloog
 • Franciscus Sonnius – 1506 tot 1576 – eerste bisschop van het bisdom Antwerpen
 • Antoon van de Ven – 1867 tot 1934 – landbouwer en burgemeester
 • Jos van de Ven – 1872 tot 1947 – politicus en bierbrouwer
 • Wilhelmus van de Ven – 1793 tot 1882 – deken van Tilburg
 • Frans van Beeck – 1940 tot 2009 – CDA politicus
 • Menno Oosting – 1964 tot 1999 – professioneel tennisspeler
 • Bart Oomen – 1964 – Nederlands acteur
 • Willemijn Verkaik – 1975 – Nederlandse zangeres en musicalvertolkster

Aangrenzende gemeenten

Noorden: Sint-Oedenrode

Oosten: Nuenen c.a.

Zuiden: Eindhoven

Westen: Best

Poltie waarschuwt voor autoinbraken

politie

politie

 

Politie waarschuwt voor autoinbraken

 

Politie van Son en Breugel roept op via Facebook de plaatselijke krant om waakzaam te zijn na een toename van het aantal autoinbraken in die drie gemeentes.

 

De politie zegt dat er vooral auto’s van BMW en Mercedes de dupe zijn. Er is een inbraakgolf. De inbraakdieven zijn vooral geïnteresseerd in de airbags en de navigatiesystemen. Waardevolle spullen zoals zonnebrillen, telefoon en laptops worden ook mee genomen. De aantal autoinbraken is in sommige plaatsen dit jaar verdubbeld vergeleken met vorige jaar.

 

Volgens de politie moet je nooit waardevolle spullen in je auto laten liggen, de auto goed af sluiten, een auto verzekering af sluiten en zoveel mogelijk je auto onder straatverlichting zetten. Bij een verdachte situatie moet je altijd 112 bellen.

Verkeersproblematiek Son en Breugel in het oog van ondernemers

Verkeersproblematiek Son en Breugel in het oog van ondernemers

 

De gemeente van Son en Breugel is op zoek naar een oplossing voor de parkeerproblematiek in het centrum van Son en Breugel. Voor de ondernemers gaat dat niet snel genoeg.

 

Gisterochtend is er een groep van ongeveer 40 ondernemers uitgenodigd op het gemeente. Zij hebben gepraat over het parkeerprobleem in het centrum. Het gaat vooral over de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag. De gemeente heeft verzocht om de pers niet mee te nemen, wat de ondernemers gaat willen. De wethouder van Son en Breugel was zelf niet aanwezig tijdens het gesprek.

 

Ondernemers zijn heel erg bezorgd om de parkeer problemen in het centrum. Met het MFA hebben zij ook zorgen over. De ondernemers denken dat de problemen alleen maar groter worden. Het doel van de gesprek was om de ondernemers een toelichting te geven op het parkeerbeleid in het centrum en de gemeente wou graag de ideeën van de ondernemers horen zodat zij daar wat mee kunnen gaan doen.

 

Volgens de gemeente kan er bijvoorbeeld parkeerplaatsen gekocht worden in de ondergrondse parkeerplaatsen in het centrum. Een voorbeeld is onder de appartementen aan de hofdijkstraat 90 en de tesselschadelaan 10 die nog leeg staan. Volgens de gemeente is de markt verplaatsen naar het kerkplein te veel gedoe.

 

Voorlopig zou er nog geen echte oplossing komen. Volgens de gemeente wordt de huidige vraag en aanbod van parkeerplaatsen door ondernemers niet voldoende ervaren, waardoor dat gevolgen heeft op hun omzet. Er worden in het najaar gesprekken en informatieavonden gehouden om te praten over de centrumprojecten, daarin spelen het MFA en parkeerproblemen een grote rol. Na de zomer wilt de gemeente een gesprek organiseren voor ondernemers en het college, volgens de gemeente is dit een waardevol gesprek.

Vertech services brengt gemoedrust en veiligheid samen

Vertech services brengt gemoedrust en veiligheid samen

 

Ik ben Theo Maassen en heb sinds 3 juli 2015 mijn bedrijf Theo entertainment omgezet naar Vertech Services. Veel mensen rondom en in Harderwijk en Ermelo kennen mij als DJ en weten verder niet veel over mij.

 

De laatste 10 jaar heb ik gewerkt in de elektronische beveiligingstechniek. Ik ben begonnen als leerling monteur en uitgegroeid tot een zelfstandig monteur in zeer complexe beveiligingsprojecten. Ik heb de laatste jaren diverse exclusieve particuliere woningen in wat duurdere gemeenten van Nederland elektronisch beveiligd.

 

Ik ben per 3 juli 2015 ‘’Vertech Services’’ begonnen na mijn loopbaan. Het is een bedrijf met twee takken van sport onder één naam. De diensten die hiervoor onder Theo Maassen Entertainment verricht waren worden nu verricht onder Vertech Services. Denk daarbij aan dj entertainment, licht- en geluidsverhuur, audiobewerking, opname en discoshows. Er worden ook elektronische beveiligingsprojecten gerealiseerd onder andere alarm- en camerasystemen, datacommunicatie en toegangscontrole.

 

Wij vinden uw specifieke veiligheidswensen belangrijk en gaan daar gedetailleerd mee om. Wij geven advies aan u op het gebied van inbraakbeveiliging, installeren van de producten, verzorgen van de levering en doen het onderhoud aan uw systemen. Dank zij deze totale aanbod kunnen wij weten wat er voor jou van belang is. Wij kunnen jou bedrijf op het beste manier beveiligen zoals jij het wilt. Ons doel is om een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan, waar vertrouwen belangrijk in is.

 

Contact met ons

ls je geïnteresseerd bent in de diensten die wij aanbieden, neem dan contact op via 032-204329 of bekijk onze website vertechservicess.nl. Wij hebben ook een facebookpagina die jij kunt bekijken.